Zmiana hasła

— Zasady tworzenia hasła —
  • Hasło musi mieć co najmniej 14 znaków.
  • Musi zawierać:
    • co najmniej jedną małą i jedną wielką literę, bez polskich znaków,
    • co najmniej jedną cyfrę i jeden znak specjalny tj.  !@#$%^*()_-+=;':"<,>.?
  • Kolejne hasło musi różnić się od poprzedniego.
  • Hasło nie może zawierać informacji o danej osobie, np. imię, nazwisko, nazwa firmy, login użytkownika.
Dowiedz się więcej o Polityce Bezpieczeństwa Haseł